top of page

Öğretmen Eğitimi Kayıt Formu

Kaydınız alınmıştır!

Eğitim hakkında bilgiler:

Disiplinlerarası ve nesneler üzerinden

"Duygu Odaklı Kültürel Mirası

Koruma Eğitimi" uygulamalı bir şekilde

anlatılacak. Başta Sosyal Bilgiler

öğretmenleri için tasarlanmış olan

bu eğitime farklı disiplinlerden eğitimciler

de katılabilir. Sadece İstanbul dışında

ikamet eden katılımcılar "online" olarak

katılabilirler. Eğitim ücretsizdir ve eğitime

fiziki olarak katılacaklara "Konya'da İz

Peşinde" kitabı hediye edilecek.

Yanınızda not defteri ve kalem getirmeniz

yeterli olacaktır.

bottom of page